Stavebnictví

V rámci projektového managementu v oblasti stavební části.

Vymezení rozsahu činnosti:

  1. připravovat rozpočtové odhady k Projektu. Analýza možných rozpočtových nákladů. Rozbor nákladů z hlediska možných variant řešení. Sledování a předkládání návrhů úspor.
  2. Připomínkování projektové dokumentace a návrh úprav. Ve spolupráci se specialisty navrhovat technicko-ekonomické varianty možného řešení (provádění nákladové optimalizace).
  3. předkládat návrhy a zúčastňovat se vysvětlujících jednání s příslušnými orgány a dalšími úřady vzhledem k jakýmkoliv právním a jiným problémům, jež mohou nastat v souvislosti s plánováním a/nebo navrhováním Projektu;

Partnerské firmy