Projektové řízení

  1. monitorovat a dohlížet nad plněním generálního projektanta z hlediska obsahu a časového průběhu plnění.
  2. Spolupráce při přípravě smlouvy o dílo a všeobecných smluvních podmínek
  3.  Distribuce tendrové dokumentace, zajištění pohovorů s uchazeči, organizace dotazů a odpovědí, obecné řízení kontaktu s uchazeči. Vyhodnocení nabídek především z hlediska plnění tendrových podmínek a cenové kalkulace.

Vydání zprávy o průběhu řízení.
 
Prostřednictvím našich smluvních partnerů zajištění generálního dodavatele stavby, technického a autorského dozoru stavby.
Zajišťování financování těchto stavebních projektů s maximálním využitím dotačních prostředků.

Partnerské firmy