Služby financování (Česká republika a Slovensko)

 1.   Standardní služby financování běžnými bankovními produkty.
  Vzhledem k dlouhodobým vztahům s většinou bankovních domů v ČR a na Slovensku jsme schopni zajistit financování šité na míru a to i v případech, kdy běžně toto financování pro klienta je obtížné získat.
  Poradenství za účelem získání nejvýhodnější možné varianty financování. 
   
 2. Exportní financování
  Komplexní před-exportní a exportní financování
  Exportní pojištění
  Záruky
  Faktoring – financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb
  Exportní co-financování
   
 3. Financování a pojištění zahraničních investic
  Financování zahraničních akvizicí
  Zakládání firem v zahraničí
  -    investice a služby
  -    výroba a služby
   
 4. Financování investic
  Rozvojové programy a financování provozů (výrobních)
  Komplexní úvěrové aktivity
  Garance
  Co-financování
  Projektové financování
  Financování domácích akvizic (realizace = profinancování)
  Před-financování projektů hrazených ze strukturálních fondů
   
 5. Financování M&A (Merges and Aquisitions)
  Právní nebo ekonomické spojování podniků. Acquisition je sloučení podniků. Merger je splynutí. Akvizice může být buď majetku nebo kapitálu.
  Korporátní strategie financování společností 
  V ČR i do zahraničí a to bez teritoriálního omezení
   
 6. Afilace
  obchodní společnost zřízená v zahraničí mateřským podnikem, která slouží k získání trhu, zajišťování odbytu a nákupu zboží a také pro výrobní činnost nebo poskytování služeb (servis). Z právního hlediska jde o samostatný subjekt bez zjevného spojení s mateřským podnikem.

Konzultace při zakládání nebo zprostředkování kontaktu se stávajícími afilacemi ve světě.

Výhody

Dlouhodobá spolupráce se zahraničními finančními institucemi

Využívání potenciálu zahraničních bank při financování veškerých výrobních investičních záměrů českých a slovenských firem.
-    bankovní kluby
-    konsorcia 
(příležitostné sdružení podniků (bankovních nebo obchodních) k provedení větší obchodní operace, jehož účelem je shromáždění potřebného kapitálu a zároveň í rozdělení zisků a rizik. Zpravidla jde o skupinu bank, které se sdruží k poskytnutí velkého úvěru nebo k burzovním operacím (udržení kursu cenných papírů).
-    Syndikáty 
(organizační forma monopolistického sdružení podniků, kdy samostatné podniky organizují společný odbyt výrobků nebo nákup surovin zřízením společné prodejní či nákupní organizace. Obvykle jsou propojeny i kapitálově. Syndikát je vyšší formou ekonomického monopolu než kartel). 

 

Partnerské firmy