Energetika

V rámci energetiky zabezpečujeme:

Konzultační, inženýrskou a realizační činnost

Návrh optimalizace energetické náročnosti objektu

 • Technická optimalizace budov
 • Optimalizace spotřeby el.energie
 • Využití a obnova stávající energie
 • Ekonomická optimalizace dodávek energie
 • Finanční vyhodnocení

Realizace energetické a technické optimalizace (budovy, technologie)

 • Předprojektová a projektová příprava
 • Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
 • Zajištění financování (úvěry, dotace)
 • Zajištění realizace stavby – technická a energetická optimalizace

Obnovitelné zdroje energie

 • Studie proveditelnosti
 • Komunikace s distribucí ohledně připojení na energetickou soustavu.
 • Prostřednictvím našich smluvních partnerů zajištění komplexní realizace energetických projektů.
 • Zajišťování financování (úvěry, dotace)

Energetický management měst a obcí

 • Využít  nějaké informace z internetu (mám tady slabé připojení)
 • Energetická optimalizace budov
 • Veřejná osvětlení

Dále zajišťujeme zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a energetických štítků.

Partnerské firmy