Jiří Musil

20let v oboru stavebnictví 7let

zkušeností z oblasti bankovnictví

3roky

v oboru pojištění v oblasti stavebnictví

12let

zkušeností s projektovým řízením

2roky

zkušeností s projektovým řízením

  • V roce 1989 ukončil Vojenskou akademii v Brně obor pozemní stavitelství
  • Do roku 1993 pracoval v Armádě České republiky, kde měl na starosti  realizace stavebních projektů v objemu 150 mil. Kč.
  • 1993 – 1996 Ministerstvo obrany ČR. Zde zodpovídal za investiční management v objemech 3-5 mld.Kč z pohledu plánování a metodiky strategických investic.
  • 1996 – 1999 Expandia, a.s. a Expandia Holding, a.s., kde působil na pozici Projektového manažera. Odpovídal za investiční management projektu v objemu

            280 mil.Kč a výstavbu klientských center Expandia banky.

  • 1999 – 2004 eBanka, a.s. působil na pozici Projektový manažer a Konstrukční a projektový expert. Zde se zabýval rozvojem a výstavbou bankovních poboček na cca 30 místech po celé ČR. Do jeho činnosti spadala i činnost realitní,  správa majetku a nemovitostí včetně jejich řízení.
  • 2005 – 2010 HOCHTIEF CZ,a.s. působil na pozici obchodního manažera. Řídil přípravu zakázek, obchodní činnost, zabýval se zakázkami spolufinancovanými ze strukturálních fondů EU 
  • 2010 – 2012  Řízení developerského projektu spolufinancovaného Evropskými fondy v Mariánských lázních, kde se podílel v rámci managementu celého projektu zejména na oblast přípravy projektů v souladu s pravidly o poskytování dotací EU. Těžiště práce zaměřil na získání prostředků  z několika dotačních programů fondů EU.
  • 2012 – 2013 Rilancio, s.r.o., facility management. Zde působil na pozici technického ředitele společnosti. Zabýval se řízením technické správy společnosti, řešil ISO 9001 z pozice kvality manažera, metodická činnost.
  • V roce 2013 se stal členem představenstva společnosti Allowance group a.s., která se v ČR řadí k velkým konzultačním společnostem zabývajícím se řešením projektů na území ČR ze strukturálních fordů EU.
  • Od roku 2005 je členem Správního výboru Československého ústavu zahraničního. Od roku 2008 je členem předsednictva. K jeho činnostem patří řízení přípravy a realizace  projektů pro krajany v zahraničí  ( bývalé státy Sovětského svazu, Chorvatsko ).

Partnerské firmy